Datum en tijd
Locatie
Carmelzaal in de St. Jozefkerk

Categorieën Geen categorieën


Op 12 juli komt Leon Teubner afscheid nemen van de parochie. Na de mis zal er een receptie zijn. Bij mooi weer zal een gedeelte van de mensen elkaar buiten kunnen ontmoeten. Mocht u niet in de viering kunnen komen, dan kunt hem na de viering vriendelijk toeknikken, maar NIET de hand schudden. Het ‘nieuwe normaal’ dus.

We hopen dat veel mensen van deze gelegenheid gebruik maken om Leon na ruim twintig jaar pastoraal werk gedag te zeggen en hem het beste toe te wensen.

( exacte tijd volgt nog)

Categorieën: