Bijeenkomen doen we omdat we een belangrijk deel van ons geloven samen met de ander doen. Wij zijn God’s volk onderweg en komen bijeen om dat te beleven en te vieren. Dat doen we in eucharistievieringen met sacrementen en in uitvaartdiensten. En tijdens onze vele activiteiten waarin we ongedwongen en ontspannen de ander ontmoeten. Zie ook onze agenda.

Bezinning & geloofsverdieping

Neem deel aan bezinnings- en studiebijeenkomsten zoals Memento glorie en Rond het evangelie.

Zin in Film

In de winter organiseren we vier filmmiddagen, waarin we de tijd nemen om een film te kijken Vooraf is er een korte inleiding en achteraf bespreken we de film. De films worden getoond in de Karmelzaal en begint om 14.00 uur.
De eindtijd is afhankelijk van de lengte van de film.

Armoede en schulden

Als je in financiële problemen komt kun je vast komen te zitten in schulden. Ook met die mensen, kinderen en gezinnen zijn wij solidair. Wij bieden ondersteuning samen met gemeente en Met Elkaar en Stichting Leergeld.

Vieringen in verzorgings- en verpleeghuizen

In de verzorgings-centrum Ministershof (Zorgcentrum Ruwaard) en de serviceflat Sterrebos en Sibelius vierden we maandelijks eucharistie en woord- en communievieringen waarin leken voorgaan. Deze vinden tijdelijk geen doorgang ivm de Coronapandemie

Fairtrade plaquette

Fairtradeparochie

We zijn een fairtrade parochie en gebruiken producten die uit eerlijke handel afkomstig zijn. Onze mensen zijn bewust van het eerlijk delen en duurzaamheid. Samen met Wereldwinkel, vastenactie, adventsactie en Week Nederlandse Missionarissen, Misuku Malawi en Sahelp Oss.

Diaconie en vorming

Het Osse Inloophuis (HOI)

Denkt u weleens dat uw vriendenkring wat klein is geworden?
Of duren uw dagen lang of het stil is in huis?
Of vindt u het gewoon fijn om mensen te ontmoeten en een praatje te maken? Neem dan contact met ons op

Da's Passie

Vijf zondagmiddagen per jaar bieden wij een podium aan voor mensen met een passie voor muziek, dans, spel, verhaal en andere vormen van culturele expressie.

Titus Tocht

Op de laatste zondag van de Vredesweek organiseerden wij in samenwerking met Atletiekvereniging A.V. Oss '78 een wandel en fietstocht ter ere van Titus Brandsma. Jammer genoeg vindt deze in 2020 NIET plaats.

Liturgie en sacramenten

Elke zondag om 10.00 uur vieren we eucharistie in de St. Jozefkerk.
Elke dinsdag en donderdag vieren we om 09.00 uur eucharistie in de Mariakapel. Bijeenkomen doen we in de kerk om met de kracht van God tot ons diepste zelf te komen en waarachtige mensen te worden. ( de vieringen vinden tijdelijk geen doorgang)

Thuis de communie ontvangen?

Bent u niet in staat om naar de viering te komen? ( U kunt de viering ook via internet volgen) Dan kunt u aansluitend aan de vieringen van dinsdag en donderdag thuis de communie ontvangen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

De diensten volgen digitaal

Bent u niet in staat de dienst bij te wonen? Dan kunt u de weekenddienst of, indien dit is afgesproken, de uitvaart of huwelijk online volgen op uw smartphone, tablet, laptop of pc.

Onze deelname aan het katholieke leven vieren we ook op speciale momenten in ons leven.
Dat doen we met sacramenten

Op speciale momenten in ons leven vieren we met sacramenten onze deelname aan het katholieke leven. Je ervaart dan de heilzame en genadevolle aanwe­zig­heid van God in men­selijke woorden en gebaren.
Temidden van onze gemeenschap waartoe ook jij behoort!

Doopsel

Ervaart u als ouder uw nieuwe kind als een geschenk van God dat aan uw handen wordt toever­trouwd? Dan willen wij u helpen dit op gelovige wijze gestalte geven.

Eerste communie

Toen je baby was, ben je door je ouders gedoopt. Nu ben je zelf groot genoeg en heb je leren lezen in groep 4. Nu mag je voor het eerst zelf echt meedoen in de kerk.

Vormsel

In groep 8 hopen we dat je geïnspireerd bent om zelf de gelofte wilt afleggen om als jonge mens geloof te doen.

Huwelijk

Liefde is een werkwoord. Op een huwelijk krijg je geen garanties. Trouwen is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven.

Boete en verzoening

Boeten betekent in dit verband niet alleen dat je jezelf een straf oplegt, maar vooral dat je de verhoudingen die door je tekortkomingen zijn beschadigd of vernield, weer tracht te herstellen. Met de biecht ofwel het sacrament van boete en verzoening kan een priester je daar bij helpen.

Ziekenzalving

Wie ernstig ziek is, voor een levensgevaarlijke operatie staat, of het levenseinde ziet naderen, heeft Gods genade op een bijzondere wijze nodig en kracht in het afscheid of lijden.

Agenda van komende bijeenkomsten

Activiteiten

  • Geen evenementen

Koren

Diensten en vieringen

  • Geen evenementen