We willen bijeenkomen omdat we een belangrijk deel van ons geloof samen met de ander doen.

Normaal gesproken doen we dit in eucharistievieringen met sacrementen, en in uitvaartdiensten. En tijdens de vele activiteiten waarin we normaal gesproken de ander ongedwongen en ontspannen kunnen ontmoeten.

U zult begrijpen dat dit komende maanden niet door kan gaan. 

Bezinning & geloofsverdieping

De bezinnings- en studiebijeenkomsten: "Rond het evangelie " gaan vanwege de Coronapandemie de komende maanden niet door.

Zin in Film

Er zijn momenteel geen films ingepland.

Vieringen in verzorgings- en verpleeghuizen​

In de verzorgings-centrum Ministershof (Zorgcentrum Ruwaard) en de serviceflat Sterrebos en Sibelius vieren we maandelijks eucharistie en woord- en communievieringen.

Fairtrade plaquette

Fairtradeparochie

We zijn een fairtrade parochie en gebruiken producten die uit eerlijke handel afkomstig zijn. Onze mensen zijn bewust van het eerlijk delen en duurzaamheid. Samen met Wereldwinkel, vastenactie, adventsactie en Week Nederlandse Missionarissen, Misuku Malawi en Sahelp Oss.

Diaconie en vorming

Het Osse Inloophuis (HOI)

Denkt u weleens dat uw vriendenkring wat klein is geworden? Of duren uw dagen lang of het stil is in huis? Of vindt u het gewoon fijn om mensen te ontmoeten en een praatje te maken?

Da's Passie

Vijf zondagmiddagen per jaar bieden wij een podium aan voor mensen met een passie voor muziek, dans, spel, verhaal en andere vormen van culturele expressie.

Titus Tocht

De Titus Tocht is er voor iedereen die er van houdt om samen met anderen ontspannen te wandelen of te fietsen, en die van lokale cultuur en geschiedenis houdt. Om zo de vele sporen die Titus Brandsma in onze regio achterliet te ontdekken.

Liturgie en sacramenten

Elke zondag om 10.00 uur vieren we eucharistie.
Elke dinsdag en donderdag vieren we om 09.00 uur eucharistie.
Conform de huidige richtlijnen kunnen maximaal 30 personen de vieringen bijwonen.
Bij binnenkomst wordt u gevraagd om te registreren.

Wilt u de communie thuis ontvangen?

Dan kunt u aansluitend aan de vieringen van dinsdag en donderdag thuis de communie ontvangen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

We vieren met sacramenten onze deelname aan het katholieke leven.

Doopsel

Ervaart u als ouder uw nieuwe kind als een geschenk van God dat aan uw handen wordt toever­trouwd? Dan willen wij u helpen dit op gelovige wijze gestalte te geven.

Eerste communie

Toen je baby was, ben je door je ouders gedoopt. Nu ben je zelf groot genoeg en heb je leren lezen in groep 4. Nu mag je voor het eerst zelf echt meedoen in de kerk.

Vormsel

In groep 8 hopen we dat je geïnspireerd bent om zelf de gelofte wilt afleggen om als jonge mens geloof te doen.

Huwelijk

Liefde is een werkwoord. Op een huwelijk krijg je geen garanties. Trouwen is een engagementsverklaring waarbij een vrouw en een man zichzelf aan elkaar schenken en beloven elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven.

Boete en verzoening

Boeten betekent in dit verband niet alleen dat je jezelf een straf oplegt, maar vooral dat je de verhoudingen die door je tekortkomingen zijn beschadigd of vernield, weer tracht te herstellen. Met de biecht ofwel het sacrament van boete en verzoening kan een priester je daar bij helpen.

Ziekenzalving

Wie ernstig ziek is, voor een levensgevaarlijke operatie staat of het levenseinde ziet naderen, heeft Gods genade op een bijzondere wijze nodig en kracht in het afscheid of lijden.

Agenda van komende bijeenkomsten

Activiteiten

  • 29-07 film: Sister Act
  • 12-08 film:Nachttrein naar Lissabon
  • 25-10: Openening fairtrade week

Koren

Diensten en vieringen

  • Elke zondag om 10.00 uur en dinsdag en donderdag om 09.00 uur