Artikelen door Curt

Zondag 17 september begin van de Vredesweek. Zangers gevraagd!

Op zondag 17 september zijn we als parochiegemeenschap te gast in de Paaskerk voor een gezamenlijke viering. Het Jozefkoor zal daar zingen. Het zou fijn zijn als het Jozefkoor ondersteuning krijgt van gastzangers, van mensen die graag samen zingen. De repetities zijn op maandagen 4 en 11 september van 18.45 – 19.45 uur in de […]

Fair Trade zondag 22 oktober in de Titus Brandsmaparochie

Hoe kun je de hele Bijbel in één zin vatten? Dat zijn van die vragen waarop je niet zo gauw een antwoord weet. “Heb God en het naaste lief zoals je zelf”, is een goede mogelijkheid.  Een andere bekende en mooie is ook Micha 6,8 “ Er is jou, mens, gezegd wat goed is,    […]

Bedevaart alleen voor christenen? Ook Moslims doen mee!

Op 17 augustus gingen we met vijf en veertig parochianen naar Katwijk aan de Maas, waar een Lourdesgrot is. Het feest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming werd daar op 15 augustus groots gevierd. Wij deden het twee dagen later dunnetjes over. In Libanon, in de Bekaa vallei, waar de paters Jezuieten wonen, werken en mee […]

Viering ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma

Op donderdag 27 juli vond in de St. Jozef kerk een feestelijke viering plaats ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma, karmeliet. De Titus Brandsmaparochie uit Amstelveen was voor die gelegenheid op bezoek in Oss. Predikanten en pastores uit Oss en Amstelveen gingen in deze viering voor.Dominee Ruth Jellema en pastoor Tom Buitendijk vinden de […]

Zangkoor Phoenix in Da’Passie

Op 19 november 2023 hebben we bij “Da’s Passie” Zangkoor Phoenix te gast, het koor is opgericht in januari 2019 en heeft ca. 30 leden, en repeteert wekelijks in de Muzelinck in Oss. Het repertoire is veelzijdig, is drie- of vierstemming in diverse talen en uit allerlei genres, zoals o.a.: You are my sunshine van […]

VACATURES

Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal vrijwilligers.Ook wij ontkomen er echter niet aan dat hier en daar versterking gebruikt kan worden.Zo zoeken we: Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op.Tijdens kantooruren tussen 9-12 uur 0412 – 622 164.We kunnen uw hulp gebruiken!