2005 – Bestuurswisseling

De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt worden als een periode dat de fusie tot Titus Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen manier gerund door een groep vrijwilligers die hun hart gaven aan hun kerk, hun gemeenschap. Dat is altijd een pijnlijk proces van afscheid nemen van het vertrouwde en het er op proberen te wagen in de nieuwe situatie. Het is jammer dat mensen in dat pijnlijke proces soms zijn afgehaakt. We zouden ze graag weer willen verwelkomen. Het bestuur onder leiding van Harry heeft pijnlijke beslissingen moeten nemen om de financiën op orde te krijgen en heeft er voor gezorgd dat we een uitstekend outillage hebben om elkaar te ontmoeten en bijEEN te komen. Ook vanaf deze plek een hartelijk dank je wel aan Tijn, Jan, Peter en Harry voor de overdracht van een gezonde parochie aan een nieuw bestuur onder mijn leiding.