1972 – Scheppingskerk in gebruik door de Wederkomst

De Scheppingskerk aan de de Constantijn Huygensstraat 38 te Oss werd gebouwd in 1968 en werd ingezegend in 1972 voor de parochie Wederkomst van Christus.

Architectenbureau Peters en Van Lierop ontwierpen de kerk als moderne laagbouw, sober en hoekig, zonder toren maar wel met kruis op het dak.

De Scheppingskerk bleef in gebruik tot de fusie van de Wederkomst met de parochie van het Allerheiligst Sacrament tot de Titus Brandsmaparochie Oss in 2004. Het gebouw is nu in gebruik als herinneringshuis door  begrafenisondernemer Van Lith.

Bron: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-scheppingskerk-in-oss