1961 – Inzegening Sacramentskerk

In 1961 wordt de in 1959 gebouwde Sacramentskerk  op de hoek Willem I laan – Wilhelminalaan te Oss ingezegend. De kerk werd gesloten in 1983 en gesloopt in 1994. Zie ook https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-sacramentskerk-in-oss.