1930 — Titus Brandsma sticht Karmelkooster Doddendael te Nijmegen

Op 6 januari 1930 wordt het Karmelklooster Doddendael te Nijmegen ingewijd door de Bossche bisschop Diepen. Titus Brandsma die daarvoor het initiatief had genomen wordt de eerste prior.  In het klooster wil hij komen tot een samensmelting tussen geloof en wetenschap. Zo organiseert hij enkele (internationale) congressen over de geschiedenis van de mystiek. Vanaf 1934 nemen de karmelieten de zielzorg voor ruim 3000 parochianen in de Nijmeegse binnenstad voor hun rekening.

 

Foto uit 1935 van de kapel van klooster Doddendael te Nijmegen. Bron: Regionaal archief Nijmegen

De bouw komt eind 1929 gereed en is ontworpen als intiem vierhoekig convent rondom een fraaie binnentuin, waardoor een bescheiden, ingetogen en echt kloosterlijke Karmel ontstaat. Bij de bouw wordt materiaal gebruikt dat vrijkomt uit de afbraak van het oude het voormalig R.K. Canisiusziekenhuis dat op die plaats stond.

Hij is veeleisend en stelt strenge regels op. Zo begint de dag steevast om kwart over vijf met gebed en meditatie, ook als Brandsma tot half twee in de nacht heeft zitten werken. Hij verdraagt geen broeders die zich ‘drukken’ en hij verzet zich tegen het voorstel om broeders die aan de universiteit studeren vrij te stellen van het dagelijks koorgebed.

In 1942 zal hij in Doddendael gevangen genomen worden.

Bronnen: