1923 – Titus Brandsma verhuist van Oss naar Nijmegen

Titus Brandsma verhuist naar Nijmegen — De Stad Oss (30 juni 1923). Klik op de afbeelding om het originele artikel te lezen bij het Stadsarchief Oss.

Na sinds 1902 in totaal 21 jaar in Oss verbleven te hebben –met een tussenpoos van drie jaar voor zijn studie in Rome– vertrekt Titus Brandsma “vrij onverwacht” naar Nijmegen. Daar is hij benoemd als hoogleraar aan de R.K. Universiteit van Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit), waar hij in de faculteit der letteren en wijsbegeerte les zal gaan geven

“in de Geschiedenis der Wijsbegeerte (uitgezonderd die der Grieken en Romeinen), de Natuurphilosophie, de Natuurlijke Godsleer, de Wijsbegeerte der Geschiedenis en de Geschiedenis der Mystiek.”
Bron: Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm (30 juni 1923). De Stad Oss

Meer informatie is te vinden in het eerste van de drie artikelen over de oorsprong van onze parochie:

Bronnen: