Na sinds 1902 in totaal 21 jaar in Oss gewerkt te hebben –met een tussenpoos van drie jaar voor zijn studie in Rome– gaat Titus Brandsma “vrij onverwacht” als hoogleraar werken aan de R.K. Universiteit van Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit), waar hij aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte zal gaan onderwijzen.

Titus Brandsma verhuist naar Nijmegen — De Stad Oss (30 juni 1923). Klik op de afbeelding om het originele artikel te lezen bij het Stadsarchief Oss.

“in de Geschiedenis der Wijsbegeerte (uitgezonderd die der Grieken en Romeinen), de Natuurphilosophie, de Natuurlijke Godsleer, de Wijsbegeerte der Geschiedenis en de Geschiedenis der Mystiek.”
Bron: Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm (30 juni 1923). De Stad Oss

Meer informatie is te vinden in het eerste van de drie artikelen over de oorsprong van onze parochie:

Bronnen

Categorieën: