1922 – Titus richt Stichting Carmelcollege op – HBS van start in Villa Josina

In 1923 nemen Titus Brandsma en anderen het initiatief voor de stichting van het Carmelcollege. Dat wordt het bestuur van de nieuwe scholen Carmel College –de Hoogere Burger School (HBS)– in de Osse Villa Josina, en het Twents Carmel Lyceum in Oldenzaal. Hij blijft in het bestuur van de stichting tot hij door de Duitsers in 1942 wordt weggevoerd en in gevangenschap sterft. Dan eindigt ook zijn deelname aan het hoofdbestuur van de Nederlandse Karmel (de patersorde) waaraan hij sinds 1912 als lid verbonden is.

Stichting Carmelcollege is momenteel met 36.000 leerlingen de grootste werkgever voor voortgezet onderwijs in Nederland. In totaal woont Titus Brandsma veertien jaar in Oss.