1919 — Titus Brandsma wordt hoofdredacteur krant De Stad Oss

Op 4 mei 1919 wordt Titus Brandsma hoofdredacteur van de krant De Stad Oss van de Osse drukker Acket BV. De krant verkeert op dat moment mede door de economische crisis in moeilijke tijden, heeft steeds minder abonnees, losse verkopen, en inkomsten uit advertenties, terwijl die als gevolg daarvan een groot deel van de krant vormen.

De Stad Oss – 4 mei 1919: Titus Brandsma wordt hoofdredacteur

Titus Brandsma ziet goede nieuwsvoorziening als een belangrijke voorwaarde voor de emancipatie van het volk en de vernieuwing van de kerk. Hij schrijft:

“Wie ziet niet in hoe nodig het is in deze tijd de pers –en niet op zijn minst de plaatselijke pers– sterk te maken?”

Dat zou daarna gebeuren; de krant zou onder leiding van Titus Brandsma binnen korte tijd uitgroeien tot een veelgelezen kwaliteitskrant voor de regio.

Later zou hij geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging worden, en een groot aandeel in de modernisering van de katholieke dagbladpers in Nederland hebben, waaronder betere arbeidsvoorzieningen voor (katholieke) journalisten. Zijn voorstellen tot het oprichten van een journalistenopleiding kregen pas na zijn dood gestalte.

Bronnen: