1893 – Inwijding “Paterskerk”

Al in 1891, een jaar na de oplevering van de noodkerk, starten de karmelieten de bouw van een nieuwe grote kerk op hun terrein aan de Molenstraat in Oss. Op 19 juni 1893 wordt de kerk gewijd, die net als het klooster worden toegewijd aan de Heilige Jozef. De St. Jozefkerk staat bij de Ossenaren bekend als “Paterskerk”.

In het begin is de kerk een zgn. rectoraatskerk. Dat betekent dat er alleen (publieke) kerkdiensten mogen worden gehouden met toestemming en toezicht van de pastoor van wat bekend staat als de Grote kerk, die officieel de Maria Onbevlekt Ontvangen (MOO)-kerk heet. Pas 60 jaar later, in 1956 wordt het een zelfstandige parochiekerk voor de nieuwe St. Jozefparochie.

De kerk is gebouwd onder leiding van architect Hendriks, met tekeningen van architectenbureau Cuypers, en de bouw wordt uitgevoerd door aannemer Peters.