1881 – Geboorte Titus Brandsma als Anno Sjoerd

Op 23 februari 1881 wordt Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster nabij Bolsward. Hij wordt gedoopt in de toen nog nog katholieke Martinikerk in Bolsward. Zijn vader Titus –waarnaar Anno Sjoerd zich later vernoemt- is melkveehouder en kaasmaker op hun melkboerderij. Hij is actief in de lokale politiek en als beschermer van de Friese cultuur. Zijn moeder Tjitsje Postma streft in 1933. Zijn ouders zijn katholiek en daarmee flink in de minderheid.

Anno Sjoerd is als eerste zoon van het stel geboren na Boukje (zr. Maria — Clarissen), Gatske, Siebrigje (zr. Willebroda Liefdezusters van het Kostbaar Bloed) en Plone (zr. Barbara — Zusters Franciscanessen). Van zijn zussen zal alleen Gatske niet intreden als non maar trouwen (met Micheil de Boer) en kinderen krijgen. Na Anno Sjoerd wordt zijn broer Heinricus geboren (Fransicanen).

Vrije vertaling naar “The Family of Titus“, carmelnet.org

Terug naar de tijdlijn