Toen eind zestiende eeuw opstandige gereformeerde edelen koning Filips II verdreven werd de katholieke Kerk ontmanteld en mochten katholieken  hun geloof niet meer openlijk belijden. Nederland werd zo tot missiegebied. Pas in 1853 –tweeënhalve eeuw later– werd in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld.

Bronnen