1850 – Machtsstrijd Karmelieten in Boxmeer rondom groei en uitbreiding naar Zenderen

Statieportet van Augustinus van Uden (1822-1882), prior Karmelieten Boxmeer, commissaris-generaal en eerste prior-pronvinciaal van de Duits-Nederlandse Karmel provincie (rond 1860) Tijdens de groei ontstaat er een kennelijke machtsstrijd tussen prior Anastasius van Werde en abt Augustines van Uden. Van Werde klaagt bij de prior-generaal over zijn collega, waarop de prior-generaal besluit…